Dick de Wit Klassiek Homeopaat
In de traditie van Dr. Samuel Hahnemann
Een beetje geschiedenis
De homeopathie als geneeswijze begint bij de begaafde duitse arts Dr. Samuel Hahnemann die leefde van 1755-1843. Hij studeerde medicijnen, eerst in Leipzig maar studeerde verder in Wenen waar er meer aandacht was voor de praktijk. Enige tijd daarna woonde, werkte en studeerde hij verder in Hermannstadt en Erlangen. Hij beheerste Latijn, Grieks, Frans, Engels, Italiaans en Spaans naast zijn wetenschappelijk gevormde kennis van de geneeskunde, scheikunde en plantkunde.

De geneeskunde in het Europa van rond 1780 als Hahnemann zich vestigt als arts in de kleine mijnstad Hettsted was van een betreurenswaardige gesteldheid.
De belangrijkste behandeling bestond uit aderlaten, daarnaast waren vooral mengsels populair van chemicalien en van -vaak-  giftige planten. Ook het overvloedig toepassen van braak en laxeermiddelen zorgden ervoor dat de zieke erg verzwakte. Deze behandelingen maakten de patienten dus eerder zieker dan beter.

Als Hahnemann later zelf kinderen heeft kan hij met zijn inzicht en geweten deze manier van geneeskunde niet op hen toepassen. Hij trekt zich meer terug uit de praktijk en voorziet zich in levensonderhoud met het vertalen van medische literatuur. Hij vertaalde echter niet alleen, plaatste ook kantekeningen.  
Hahnemann was zeer kritisch op hoe medicijnen en voedingsmiddelen werden bereid, iets wat hem niet in dank is afgenomen door de apothekers uit die tijd.  Ook wees hij - en daarin was hij zijn tijd ook ver vooruit -  op het belang van frisse lucht, beweging en gezonde voeding, het belang dus van een goede hygiene.

1790 is een historisch jaar voor de homeopathie.
Hahnemann vertaalt dan het werk van  de beroemde Schotse Dr. Cullen.  Deze beschrijft het positieve effect van kinabast op malaria en ziekte die zich kenmerkt door wisselkoortsen en grote uitputting. De verklaring van Cullen bevredigt Hahnemann niet en hij besluit het middel zelf in te nemen.
Wat blijkt: als hij een paar dagen dit middel gebruikt ontwikkelt hij zelf symptomen die op malaria lijken ! Na het stoppen met innemen verdwijnen de symptomen weer.

Hier zie je het homeopathische principe voor het eerst duidelijk omschreven: kinabast  is werkzaam bij wisselkoorts omdat het in staat is om bij gezonde mensen de symptomen van wisselkoorts te veroorzaken.
Heel treffend en passend in die tijd is het dat het homeopathische middel van de kinineboom (China officinalis) een heel belangrijk middel is om de schadelijke gevolgen van te veel lichaamsvochtverlies te genezen.

Image of Cinchona officinalis

Similia Similibus Curentur:  Het gelijke met het gelijkende genezem.
Homeo-pathie: het gelijkende lijden.

Eenmaal dit principe verder toegepast opende zich een nieuwe wereld aan mogelijkheden.
Je kunt dus nieuwe geneesmiddelen ontdekken door ze eerst op een gezond mens uit te testen. En je kunt uit de bestaande informatie die er toen ook al was van de effecten van met name giftige stoffen  op de gezondheid ook de geneeskrachtige werking afleiden.
Binnen een paar jaar had hij zo al tientallen stoffen op hun homeopathische werking onderzocht. 
WelkomEen beetje geschiedenisPersoonlijk